Jdi na obsah Jdi na menu
 


Několik slov o nástroji - skotské dudy, popis

27. 2. 2010

Skotské dudy mají svoji historii, stejně tak jako jejich využití v minulosti, přinášíme trochu této historie i pro Vás - naše čtenáře. Jako všechny evropské země, má i Skotsko svojí vlastní hudební tradici, kterou se odlišuje od ostatních zemí. V ní jsou zastoupeny především dudy, harfa a housle. O dudách nám historie říká, že je to jedna z nejstarších a nejtradičnějších forem hudby, rozšířená po celém světě.

Snad nejrannější dudy pocházejí od Asyřanů v 7. stol. před naším letopočtem a na jednoduchý druh dud se hrálo ve starověkém Egyptě a dalších částech středního východu. V Evropě byly nástroje podobné chanteru dud nalezené v říčních náplavech v Holandsku a Švédsku. Pocházely z doby železné (2500 - 2000 p.n.l.). Na hradišti Weoley Castle, v Anglii byly nalezeny zbytky jednoduchého dronu (huku) z 13., nebo 14. století. Jiné součásti dud archeologové zatím nenašli a nejstarší vystavené dudy v muzeích jsou ze 17. stol. První konktrétní zmínka o dudách v písemných pramenech se vztahuje na římského císaře Nerona, který prý na ně hrál. Až do 14. století byly dudy vyobrazovány S jednoduchým nebo dvojitým chanterem a bez dron. Teprve od 14. stol. se začaly objevovat dudy s jednoduchými dronami, jak ukazují rytiny do kamene, třeba v Roslinském opatství. 15. a 16. století znamenalo velký rozvoj dud. Naopak v 17.a 18. století nastal úpadek, protože v době baroka se projevil zájem o jiné dechové nástroje.

Ve Skotsku se používají tři hlavní druhy dud, nížinné Border Pipes, malé Small Pipes a horalské Highland Pipes. Poslední jmenované se do dnešní podoby vyvinuly před více než 200 lety a podstatně se nezměnily. Ladění se trochu změnilo a zvuk se vylepšil natolik, že přesně naladěné a dobře hrané horalské dudy patří mezi nejharmoničtější nástroje.

Z počátku se jednalo o sólový nástroj. Teprve po roce 1854 začínají být běžné společné skupiny dudáků. Tímto datem (po dlouhé, byť neoficialní přítomnosti) byly totiž dudáci zavedeni v armádě. Později se dudácké skupiny pro udržení rytmu začaly kombinovat s bubeníky a okolo let 1870 až 1880 se dudácké kapely staly běžnou realitou jak v armádních, tak i v civilních kruzích.
Po bitvě u Culledonu v roce 1746 až do roku 1782 bylo Skotům zakázáno nosit tradiční oděv - kilt a používat skotské látky tartany. Je však mýtem, že byla zakázána i hra na dudy. (Zdroj - Anger)

Tolik stručná historie.

Legenda k obrázku - popis horalských dud - Highland pipes:

A,B - Tenor Drones
C - Bass Drone
D - Blowpipe
E - Pipe Chanter
F - Pipe Bag, Cover
G - Cords, Tassles

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář